Kundfeedback och reklamationer

Vi är tacksamma för all kundfeedback som hjälper oss att utveckla vår service. Både ros och ris är välkommet!

All feedback skickas vidare till berörda ansvarspersoner, till deras kännedom och för genomgång.

Meddela bokningsnumret

Om ditt ärende kräver utredning från vår sida, vänligen meddela bokningsnummer samt övriga uppgifter om din resebokning eller på vilket namn bokningen är gjord – detta för att vi snabbt skall kunna hitta din bokning.

Att göra en reklamation

Om du gör en reklamation måste vi alltid ha resans bokningsnummer, dina kontaktuppgifter och uppgifterna om din bokning. Vi önskar att du kontaktar oss snarast efter resan och allra senast inom 2 månader från resedagen.

Du kan antingen fylla i din feedback i onlineformulär, skicka e-post till adressen feedback@vikingline.com eller skicka det per post till adressen: Viking Line, Kundrelationer, PB 166, 22101 Mariehamn, Åland, Finland.

Service ombord

Vårt önskemål är att du i första hand tar kontakt med fartygets personal under resan, om du har något att anmärka på gällande vår service. Gällande terminalservice eller hotellservice ber vi dig vänligen kontakta terminalchefen/hotellchefen direkt på plats.

Vår målsättning är alltid att åtgärda eventuella misstag direkt på plats. Om du upptäcker brister i hyttstädning eller utrustning i hytten, vänligen kontakta fartygets information. Eventuell kompensation kan endast utfärdas om felet eller skadan har kunnat konstateras av fartygets personal under resan.

Tvister

Om du är inte är nöjd med Viking Lines beslut i ditt reklamationsärende eller om vi inte kunnat nå en förlikning så har vi en tvist. För att få denna tvist prövad (utanför domstol) kan du vända dig till konsumenttvistenämnden, www.kuluttajariita.fi/sv/. Vi medverkar i tvistlösningsförandet och följer  konsumenttvistenämndens rekommendationer.