Medlemsförmåner i land

På landbacken kan får du flera förmånliga rabatter i affärer och restauranger när du visar upp ditt klubbkort! Läs mer om våra förmåner hos samarbetspartnersi Estland, Sverige och Finland

Medlemsförmånerna nedan är personliga och fås mot uppvisande av medlemskortet. Med reservation för ändringar.