Medlemskap

Kostar det att vara medlem i Viking Line Club?

Nej, det är självklart gratis att vara medlem i Viking Line Club.

Finns det en åldersgräns för att vara medlem?

Ja, Viking Line Clubs åldersgräns är 18 år. 

Hur säger jag upp mitt medlemskap?

Gå in på Mina sidor Avsluta medlemskap eller kontakta vår kundtjänst via vikingclubaland@vikingline.com.

Hur hanteras mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. I medlemsvillkoren hittar du mer detaljerad information om behandlingen av personuppgifter.

Vad är det för skillnad på Sveriges, Ålands, Finlands och Estlands Viking Line Club?

Viking Line Club Sverige, Viking Line Club Åland, Viking Line Club Finland och Viking Line Club Eesti är olika organisationer med eget rese- och produktutbud samt prissättningspolicy. Förmåner och erbjudanden är framtagna utifrån respektive marknad och styrs av utbud och efterfrågan. Insamlade Båtar kan inte överföras till ett annat lands Viking Line Club.

Finns det flera nivåer i medlemskapet?

Ja, Viking Line Club har två nivåer, Member- och Plus-nivån. När du har samlat 1 000 Båtar (= 1 000 EUR/10 000 SEK) uppnår du Plus-nivån. Som medlem på Plus-nivå får du dubbla bonuspoäng (två Båtar) per använd euro/tio kronor och speciella Plus-erbjudanden i butikerna och restaurangerna ombord.

Hur länge är mitt medlemskap på Plus-nivå giltigt?

Plus-medlemskapet är giltigt till slutet av ditt nuvarande medlemsår och därpå följande säsong. Ett medlemsår är 12 månader.

Jag har bytt namn, skickas ett nytt Viking Line Club-kort automatiskt till mig?

Nej, logga in på Mina uppgifter med ditt medlemsnummer och lösenord och uppdatera dina uppgifter och beställ sedan ett nytt medlemskort genom att kontakta vår Resetjänst på telefon 018-26 211 eller via vikingclubaland@vikingline.com.

Kan familjemedlemmar få parallellkort knutna till samma medlemskap?

Nej, medlemskapet är personligt.

Det finns två nummer på mitt Viking Line Club-kort. Vilket är medlemsnumret

Medlemsnumret är det kortare numret på kortet. Numret som börjar med 7777 behöver du inte använda.