Malcolm Matson

Malcolm Matson
Malcolm Matson - STAND UP MAGIC Här väntar dig mycket humor och en bra kontakt med publiken. Stämningen är på topp under hans nummer och du har nära till skratt. Lite förvirrad och förundrad blir du också men det är ju meningen.