m/s Viking Grace

M/S Viking Grace

Östersjöns mest gröna och tysta fartyg Viking Grace trafikerar sträckan Mariehamn–Åbo–Långnäs–Stockholm.

dSign och Vertti Kivi

För det nya fartygets inredning svarar arkitektbyrån dSign, Finlands absolut främsta inom området just nu. Vertti Kivi, kreativ direktör hos dSign, utsågs i år till årets inredningsarkitekt.

Grönast med LNG-drift

Det nya fartyget kan använda tre alternativa bränslen, traditionell tjock brännolja, diesel eller LNG, dvs flytande naturgas som ger mindre utsläpp. Vid LNG drift uppfyller fartyget alla de nya emissionsregler som är under bearbetning i EU.

Ett tyst fartyg tack vare ny teknik

Bullernivån är tack vare den nya ljuddämpningstekniken mycket låg. I praktiken kommer vårt nya flaggskepp att vara ett mycket tyst fartyg både i drift och under hamnuppehåll.