Helsingfors–Mariehamn–Stockholm

Tidtabell t. o.m. 31.12.2017

Gabriella/Mariella

Helsingfors   Mariehamn
  Stockholm
17.30 > 04.25 > 04.30 > 10.00
10.10 < 23.45 < 23.40 < 16.30


2017 från Helsingfors jämna veckor Mariella mån, ons, fre, sön och Gabriella tis, tor, lör. Udda veckor tvärtom.

Läs mer om eventuella trafikavvikelser

Helsingfors

  • Spårvagn 4 Skatudden–Centrum–Munksnäs alla dagar. 150 m gångavstånd från terminalen till hållplatsen Gördelgatan.
  • Spårvagn 5 kör Järnvägstorget–Mikaelsgatan–Alexandersgatan–Skatuddens terminal alla dagar vid färjornas avgång och ankomst.
  • Helsingforsregionens trafik HRT: Tidtabeller, Resplanlinjekarta

 

Stockholm

  • Båtbussen från Viking Lines terminal till Cityterminalen
    Tidtabeller och priser
  • Stockholms tågstation Centralstationen ligger i direkt anslutning till Cityterminalen.
  • Det tar ca 15 minuter att gå från Slussen till Vikingterminalen (avstånd ca 1 km)
  • För aktuell trafiksituation i Stockholm se www.trafiken.nu
  • Ombyggnaden av Slussen pågår, vilket kan påverka de som reser till/från Vikingterminalen. Slussenprojektet

Boka resa

Planerade uppehåll/trafikavvikelser

Helsingfors–Mariehamn–Stockholm

Dockning, hösten 2017

M/S Mariella ur trafik söndagen den 10.9 kl. 10.10 i Helsingfors. I trafik fredagen den 22.9 kl. 17.30 i Helsingfors.

Jultrafik 2017:

Uppehåll 24.12.2017 i den ordinarie trafiken efter ankomst till Helsingfors kl. 10.10 och Stockholm kl. 10.00.
M/S Mariella och Gabriella genomför separata julkryssningar.
Trafiken återupptas med avgångar enligt ordinarie turlista den 26.12.2017.

Julkryssning, Helsingfors-Stockholm-Helsingfors
M/S Gabriella
24.12 Avg. Helsingfors kl. 14.00
25.12 Ank. Mariehamn kl. 03.30
25.12 Avg. Mariehamn kl. 03.35
25.12 Ank. Stockholm kl. 10.00
25.12 Avg. Stockholm kl. 15.00
25.12 Ank. Mariehamn kl. 23.30
25.12 Avg. Mariehamn kl. 23.35
26.12 Ank. Helsingfors kl. 12.00

Julkryssning, Stockholm-Helsingfors-Stockholm
M/S Mariella

24.12 Avg. Stockholm kl. 14.00
24.12 Ank. Mariehamn kl. 21.45
24.12 Avg. Mariehamn kl. 21.50
25.12 Ank. Helsingfors kl. 10.00
25.12 Avg. Helsingfors kl. 16.00
26.12 Ank. Mariehamn kl. 04.30
26.12 Avg. Mariehamn kl. 04.35
26.12 Ank. Stockholm kl. 12.00

Dockning våren 2018:

M/S Gabriella ur trafik söndagen 15.04 kl. 10.10. I trafik söndagen 29.04 kl. 17.30.