Mariehamn–Stockholm

Tidtabell fr o m 1.1.2017

Mariehamn   Stockholm
Fartyg
09.00 > 15.15 Cinderella
07.15 < 18.00 Cinderella

Läs mer om eventuella trafikavvikelser

Alla tider är lokala. Boka alltid din resa på förhand. Vi förbehåller oss rätten till ändring av tidtabeller och priser inklusive rätten till indragning av turer. Vi reserverar oss för förseningar orsakade av svåra väderleksförhållanden och andra omständigheter av force majeure karaktär.

Anslutningar

Stockholm

  • Båtbussen från Viking Lines terminal till Cityterminalen
    Tidtabeller och priser
  • Stockholms tågstation Centralstationen ligger i direkt anslutning till Cityterminalen.
  • Det tar ca 15 minuter att gå från Slussen till Vikingterminalen (avstånd ca 1 km)
  • För aktuell trafiksituation i Stockholm se www.trafiken.nu
  • Ombyggnaden av Slussen pågår, vilket kan påverka de som reser till/från Vikingterminalen. Slussenprojektet

Planerade uppehåll/trafikavvikelser

Mariehamn–Stockholm

M/S Cinderella

Jultrafik 2017:

M/S Cinderella har uppehåll i den ordinarie trafiken den 23.12.2017 efter ankomst till Stockholm kl. 15.15.
M/S Cinderella genomför en separat julkryssning.
Den ordinarie trafiken återupptas den 25.12.2017 kl. 18.00 i Stockholm.

Julkryssning, Stockholm-Mariehamn-Stockholm
24.12 Avg. Stockholm kl. 13.00
25.12 Ank. Mariehamn kl. 06.00
25.12 Avg. Mariehamn kl. 09.00
25.12 Ank. Stockholm kl. 15.15