Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm

Tidtabell tillsvidare

Åbo   Mariehamn / Långnäs
  Stockholm
08.45 Amorella > 14.10 > 14.25 > 18.55
20.55 Viking Grace > 01.05* > 01.10* > 06.30
19.50 Viking Grace < 14.25 < 14.10 < 07.45
07.35 Amorella < 03.20* < 03.15* < 20.00

 * Nattanlöp i Långnäs.

Läs mer om eventuella trafikavvikelser

Alla tider är lokala. Boka alltid din resa på förhand. Vi förbehåller oss rätten till ändring av tidtabeller och priser inklusive rätten till indragning av turer. Vi reserverar oss för förseningar orsakade av svåra väderleksförhållanden och andra omständigheter av force majeure karaktär.

Anslutningar

Långnäs–Mariehamn

 • Bussresan tar ca 30 min. Tidtabeller och priser
 • Bokas på förhand via Viking Line eller köps kontant på bussen från chauffören.

Åbo

 • Buss nr 1 Flygstation-Centrum–Hamnen och v.v. med 20 minuters mellanrum, 120 m från terminalen.
 • Tåg på morgon och kväll från hamnens tågstation, ca 100 m från terminalen.

Stockholm

 • Båtbussen från Viking Lines terminal till Cityterminalen
  Tidtabeller och priser
 • Stockholms tågstation Centralstationen ligger i direkt anslutning till Cityterminalen.
 • Det tar ca 15 minuter att gå från Slussen till Vikingterminalen (avstånd ca 1 km)
 • För aktuell trafiksituation i Stockholm se www.trafiken.nu
 • Ombyggnaden av Slussen pågår, vilket kan påverka de som reser till/från Vikingterminalen. Slussenprojektet

Boka resa

Planerade uppehåll/trafikavvikelser

Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm

Övergång till normaltid (vintertid), hösten 2017:

M/S Viking Graces ankomst och avgång till/från Långnäs den 29.10.2017 kl. 01.05 / 01.10 följer sommartid.
M/S Amorellas ankomst och avgång till/från Långnäs kl. 03.15 / 03.20 samma natt följer normaltid (vintertid).

Jultrafik 2017:

Uppehåll i den ordinarie trafiken den 23.12.2017 efter kvällsankomst till Åbo kl. 19.50 (M/S Viking Grace) och den 24.12.2017 efter morgonankomst till Åbo kl. 07.35 (M/S Amorella).
M/S Viking Grace och M/S Amorella genomför separata julkryssningar.
Den ordinarie trafiken återupptas 25.12.2017 i Åbo kl. 20.55 (Viking Grace) och i Åbo den 26.12.2017 kl .08.45 (Amorella).

Julkryssning, Åbo-Stockholm-Åbo
M/S Viking Grace
24.12 Avg. Åbo kl. 14.00
24.12 Ank. Långnäs kl. 20.00
24.12 Avg. Långnäs kl. 20.05
25.12 Ank. Stockholm kl. 03.00
25.12 Avg. Stockholm kl. 04.00
25.12 Ank. Långnäs kl. 13.25
25.12 Avg. Långnäs kl. 13.30
25.12 Ank. Åbo kl. 19.00

M/S Amorella
24.12 Avg. Åbo kl. 16.00
25.12 Ank. Långnäs kl. 00.05
25.12 Avg. Långnäs kl. 00.10
25.12 Ank. Stockholm kl. 09.30
25.12 Avg. Stockholm kl. 15.30
26.12 Ank. Långnäs kl. 02.00
26.12 Avg. Långnäs kl. 02.05
26.12 Ank. Åbo kl. 07.35

Dockning, januari 2018:

M/S Viking Grace ur trafik söndagen 07.01 kl. 19:50. I trafik söndagen 21.01 kl. 20:55.
M/S Amorella ur trafik måndagen 22.01 kl. 07:35. I trafik söndagen 04.02 kl. 08:45.

M/S Gabriella ersätter M/S Viking Grace och M/S Amorella under deras dockningar.

Servicedagar våren 2018:

M/S Viking Grace ur trafik måndagen 9.4 kl. 19.50 i Åbo. I trafik torsdagen 12.4 kl. 20.55 i Åbo.
M/S Amorella ur trafik måndagen 9.4 kl. 07.35 i Åbo. I trafik torsdagen 12.4 kl. 08.45 i Åbo.

Servicedagar hösten 2018:

M/S Viking Grace ur trafik måndagen 17.9 kl. 19.50 i Åbo. I trafik torsdagen 20.9 kl. 20.55 i Åbo.
M/S Amorella ur trafik måndagen 17.9 kl. 07.35 i Åbo. I trafik torsdagen 20.9 kl. 08.45 i Åbo.