Resetillstånd för barn under 16 år

Det är tillåtet för barn under 16 år att resa på reguljära avgångar med förälders eller målsmans skriftliga tillstånd. Tillståndet skall kunna kontrolleras med målsman per telefon vid incheckning.

Skriv ut och ta med ifyllt tillstånd på resan. Uppgifterna kontrolleras i incheckningen samt i samband med ombordstigningen.

Målsman ansvarar för barnet under hela resan.

Obs! Barn 0-15 år får inte resa ensam på rutten Helsingfors-Tallinn. De måste resa med en person som fyllt 18 år. Barnet och medresenären måste komma till incheckningen tillsammans samt stiga ombord samtidigt.