Passagerar- och bilregistrering

Varje passagerare skall vid bokning ange:

  • för- och efternamn
  • kön
  • nationalitet
  • födelseår
  • eventuellt funktionshinder som kan vara av vikt vid en räddningsinsats
  • fordonets registreringsnummer (obligatoriskt på alla rutter fr.o.m. 1.9.2016)

Helsingfors–Tallinn-rutten

Vid resa till Tallinn skall anges även

  • födelsedatum och -månad
  • fordonets registreringsnummer

Uppge bilens registreringsnummer vid bokning

Registreringsnummer på fordon som ska medföras ombord skall anges vid fordonsbokning på alla rutter fr.o.m. 1.9.2016.

Den här kompletteringen av passageraruppgifter genomförs för att underlätta incheckning och upprättandet passagerarlistor men också för ökad säkerhet.