Husdjur

Husdjur/sällskapsdjur får medtas på reguljära resor, ej kryssningar.

Resa med djur
Information om alla resedokument för djur hittar du i Sverige på Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se och i Finland på Livsmedelssäkerhetsverkets hemsida www.evira.fi

På fartyget får sällskapsdjur vistas i hytten om ägaren löst biljett för hela hytten dock ej i bäddarna. Sällskapsdjur får ej tas med i restauranger med undantag av servicehundar.

Ansvaret för sällskapsdjur ligger hos ägaren och hundar alltid skall vara kopplade då de vistas utanför hytten. Hundar får rastas endast på ytterdäck.

Prisuppgifter från online-systemet.

Djur på bildäck på korta rutter
Husdjur får ej lämnas kvar i bilen på bildäck under resan med undantag den korta sträckan (2,5 h) Helsingfors–Tallinn med Viking XPRS 1.10–30.4. Medtas avgiftsfritt men bokas på förhand. Djurägare som lämnar kvar djur i fordon under sjöresan gör detta på eget ansvar. I vissa omständigheter (t.ex. om vädret är ovanligt varmt eller kallt) kan Viking Line förbjuda passagerarna att lämna sällskapsdjuren i bilen.

Bildäcket är stängt under resan. Dörrarna till bildäck låses strax efter avgång och öppnas före ankomst till hamn. Besök på bildäck under resa är endast tillåtet med befälhavarens tillstånd.

Ledar- och assistanshundar
Ledar- och assistanshundar reser kostnadsfritt med Viking Line och ska bära för tjänsten avsedd sele eller täcke. Ledar- och assistanshundar får även resa på kryssning och med Cinderella, där andra husdjur inte är tillåtna. Ledar- och assistanshundar i tjänst är tillåtna i nästan alla utrymmen ombord, även i restauranger, men ej i allergianpassade hytter. Rastplats finns ombord. Uppge i bokningen om du har ledarhund med dig på resan.