• Klocka

Mariehamn–Kapellskär

Alla tider är lokala. Boka alltid din resa på förhand. Vi förbehåller oss rätten till ändring av tidtabeller och priser inklusive rätten till indragning av turer. Vi reserverar oss för förseningar orsakade av svåra väderleksförhållanden och andra omständigheter av force majeure karaktär.

Busstider kan påverkas av säsongsförändringar. Kolla tiderna alltid när du bokar.

Måndag-torsdag 1.9.-31.12.2014
Måndag-torsdag 1.1.-31.12.2015

MariehamnKapellskärBussanslutning Cityterminalen, Stockholm
07.30>09.00ca 10.35
16.00>17.30ca. 18.50
15.30<12.0010.00
22.30<19.0017.00

Fredag 1.9.-31.12.2014
Fredag-lördag 1.1.-31.12.2015

MariehamnKapellskärBussanslutning Cityterminalen, Stockholm
07.30>09.00ca. 10.35
18.30>19.45ca. 21.15
18.15<14.4512.45
23.15*<20.0018.00

OBS! Lördag 1-30.4 och fredag-lördag 1.5-30.9.2015, se högsäsongsturlista
* Fr o m 1.1.2015 ankomst kl. 23.20 till Mariehamn.

Lördag 1.9.-31.12.2014
Lördag 1.4.-30.4.2015
Fredag-lördag 1.5.-30.9.2015
Alla dagar 15.6.-16.8.2015

MariehamnKapellskärBussanslutning Cityterminalen, Stockholm
07.30>09.00ca. 10.35
13.00>14.15ca. 15.55
18.30>19.45ca. 21.15
12.45<09.3007.40
18.15<14.4512.45
23.15*<20.0018.00

* Fr o m 1.1.2015 ankomst kl. 23.20 till Mariehamn.

Söndag 1.9.-31.12.2014
Söndag 1.1.-31.12.2015

MariehamnKapellskärBussanslutning Cityterminalen, Stockholm
13.00>14.15ca. 15.55
18.30>19.45ca. 21.15
18.15<14.4512.45
23.15*<20.0018.00

* Fr o m 1.1.2015 ankomst kl. 23.20 till Mariehamn.